Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/35/2016
Tytuł Sukcesywna dostawa wyrobów stomatologicznych
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Szczegółowy wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowi załącznik nr 2 będący integralną częścią SIWZ.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-05-10
Termin składania ofert 2016-05-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-05-20
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja