Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/16/2016
Tytuł Sukcesywna dostawa preparatu Rytuksymab dla potrzeb Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa preparatu Rytuksymab dla potrzeb Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Szczegółowe zestawienie ilościowe przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - formularz rzeczowo-cenowy.

3.    Podane w załączniku nr 3 do SIWZ ilości preparatu są ilościami szacunkowymi, służącymi do obliczenia ceny oferty i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Łączna suma wartości poszczególnych dostaw nie może przekroczyć wartości  umowy.
Dostawy objęte zamówieniem realizowane będą sukcesywnie (na koszt i ryzyko Wykonawcy) w miarę potrzeb Zamawiającego od dnia zawarcia umowy do 31.08.2017 r., bądź do wyczerpania kwoty umownej w zależności co pierwsze nastąpi.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-03-31
Termin składania ofert 2016-04-11 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-04-12
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja