Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu 3/Moltest/2016
Tytuł Ogłoszenie o udzielenym zamówieniu na stanowisko technika laboratoryjnego
Opis Zamawiający – Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej działając na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) oraz zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) w związku z realizacją projektu „ MOLTEST BIS- walidacja molekularnych sygnatur wczesnego wykrywania raka płuca w grupie wysokiego ryzyka zachorowania” i planowanym rozpoczęciem zadania 2Pobieranie, przygotowanie   i przechowywanie materiału biologicznego do badań oraz prowadzenie bazy danych”, informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na stanowisko: Technika laboratoryjnego do opracowania materiału biologicznego  od pacjentów z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca zakwalifikowanych do Programu MOLTEST BIS, zadanie 2Pobieranie, przygotowanie i przechowywanie materiału biologicznego do badań oraz prowadzenie bazy danych”.Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2016-03-04
Termin składania ofert 2016-03-11 12:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Zarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23
Wynik
Opublikowany
2016-04-01
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja