Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/9/2016
Tytuł Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej etap 1
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na zasadzie generalnego wykonawstwa, kompleksowej realizacji budynków B, C, D wchodzących w skład obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej (CMN) wraz z budową trzech łączników naziemnych do istniejących budynków, infrastrukturą techniczną, sieciami, przyłączami, zagospodarowaniem teren, z wyłączeniem części robót „stanu zero” oraz wykonanie robót rozbiórkowych. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie wymagającego wbudowania i stałych podłączeń sprzętu medycznego. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla  wymienionych budynków i łączników.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-02-23
Termin składania ofert 2016-04-22 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-05-06
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja