Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/8/2016
Tytuł Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku głównym i laboratoryjnym Wydziału Farmaceutycznego GUMed
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku głównym i laboratoryjnym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zlokalizowanego przy al. Gen. J. Hallera 107 w Gdańsku.
 
Szczegółowy zakres prac zawiera:  
a)     
dokumentacja projektowa                     - załącznik nr 8 do SIWZ
- projekt budowlany instalacji wentylacji Katedry Chemii Fizycznej oznaczony numerem 550A/15;
- projekt budowlany instalacji wentylacji oznaczony numerem 551/15 oraz STWiOR;  

b)     
przedmiary robót wentylacyjnych        - załącznik nr 9 do SIWZ

c)     
opis zawarty w rozdz II pkt. 2 SIWZ.
 Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-02-12
Termin składania ofert 2016-03-04 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-03-17
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja