Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/3/2016
Tytuł Sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych do rąk dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmieszczonych na terenie Trójmiasta


Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Zapytanie o cenę
Data publikacji 2016-01-29
Termin składania ofert 2016-01-20 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-01-29
                                                  Zawiadomienie o wyborze oferty  
(art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych - Dz. U z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.)

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr ZP/3/2016 na sukcesywną dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych dla jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego informuje,  że w terminie składania ofert tj. do dnia 20.01.2016 r. do godz.: 09.00 wpłynęły 2 oferty.  

I. Wykaz złożonych ofert wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania:  
Oferta nr 1 – Flesz Sp. z o.o.

                      Ul. Cieślewskich 25f, 03-017 Warszawa                              - 96,89 pkt.    
Oferta nr 2 – P.P.H.U. Drachma, Piotr Mokrzyszak 
                      ul. Rzemieślnicza 14, 83-000 Pruszcz Gdański                    - 100 pkt.
     

II. Wybrano ofertę:

Oferta nr 2    P.P.H.U. Drachma, Piotr Mokrzyszak,
ul. Rzemieślnicza 14 83-000 Pruszcz Gdański    

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ – najniższa cena.   Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3) a) ustawy Pzp.


Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja