Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/98/2015
Tytuł Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Żywienia Klinicznego
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych  do pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Żywienia Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 7 w Gdańsku - budynek nr 15.
Zakres zamówienia obejmuje:
·       
-
Wykonanie robót ogólnobudowlanych, których szczegółowy opis ilościowy oraz jakościowy został określony w przedmiarach robót i STWiOR stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ

- Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia meblowego szczegółowo opisanego w załączniku nr 8 do SIWZTyp przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-12-18
Termin składania ofert 2016-01-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-01-07
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja