Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/79/2015
Tytuł Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
       - wytwornica lodu – szt. 1

Pakiet nr 2
        - chromatograf gazowy – szt. 1
Pakiet nr 3        - aparat do badania ścieralności granulatów, peletek i minitabletek – szt. 1
Pakiet nr 4
        - aparat do badania przepływu oraz kata zsypu proszków – szt. 1

Pakiet nr 5
        - mikroskop świetlny – szt. 1

Pakiet nr 6
        - łaźnia wodna – szt. 6

Pakiet nr 7
        - suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza – szt. 1
 
3.   
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 7. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet  lub pakiety.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-10-22
Termin składania ofert 2015-10-30 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-11-09
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja