Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/72/2015
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.   
Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1
       - aparat do pomiaru temperatury topnienia – szt. 1

Pakiet nr 2
        - stacjonarny miernik pH, potencjału oksydoredukcyjnego i temperatury – szt. 1
Pakiet nr 3        - homogenizator laboratoryjny – szt. 1
Pakiet nr 4
        - destylator elektryczny – szt. 1

Pakiet nr 5
        - automatyczny licznik komórek – szt. 1

Pakiet nr 6
        - zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi u szczurów kompatybilny z posiadanym przez   Zamawiającego systemem akwizycji danych PowerLab 8/30 oraz oprogramowaniem LabChart 5 firmy ADInstruments – zestaw 1
 
3.   
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych pakietów od 1 do 6. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrany przez siebie pakiet    lub pakiety.Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-09-21
Termin składania ofert 2015-10-01 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-10-12
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja