Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/71/2015
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 5 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1
- termostat blokowy do inkubacji prób mikrobiologicznych i reakcji enzymatycznych – szt. 1;
Pakiet nr 2 - wieloczęstotliwościowy segmentowy analizator składu ciała – szt. 1;
Pakiet nr 3
- autoklaw – szt. 1;
Pakiet nr 4 - suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza – szt. 1;
Pakiet nr 5 - sprzęt laryngologiczny – zestaw;Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-09-18
Termin składania ofert 2015-09-29 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-10-06
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja