Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/58/2015
Tytuł Budowa Centrum Medycyny Nieinwazyjnej etap I „stan zero”
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest na zasadzie Generalnego Wykonawstwa kompleksowa realizacja robót budowlanych „stanu zero” budynków B, C, D wchodzących w skład obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej wraz z przełożeniem sieci oraz wykonaniem przyłączy.
2.   
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót i czynności dla realizacji „stanu zero”  budynków B, C, D Centrum Medycyny Nieinwazyjnej,  w tym:

-       demontaż i przebudowę kolidujących z projektowanymi budynkami  sieci : wodno-kanalizacyjnej,  kanalizacji deszczowej,  cieplnej,  energetycznej, telekomunikacyjnej UCK i TASK , zewnętrznej instalacji gazu,
-       budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej
-       wykonanie zabezpieczenia wykopów: obudów wykopu z pali typu CFA, ścianek szczelnych,
-      
roboty ziemne wraz usunięciem pozostałych w gruncie karpin,
-       rozbiórka fragmentów kanałów technologicznych i fundamentów po starych obiektach,
-      
zabezpieczenie fundamentów istniejących budynków 27 i 22 w postaci pali iniekcyjnych,
-       wykonanie żelbetowych konstrukcji fundamentów, ścian i stropu nad poziomem (-1) budynków B, C, D wraz z niezbędnymi elementami izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
-      
wykonanie fragmentu płyty fundamentowej  budynku A wraz żelbetowym kanałem technologicznym i z niezbędnymi elementami izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

-      
wykonanie elementów kanalizacji sanitarnej i deszczowej podposadzkowej,
-       wykonanie elementów  instalacji odgromowej i uziemiającej.
3.   
Uzupełniający opis  zakresu prac związanych z sieciami i przyłączami:

I.        Sieci wodno- kanalizacyjne :
-      
przebudowa sieci wodociągowych kolidujących z nowymi budynkami  ( demontaż starych i położenie nowych rurociągów w zmienionej lokalizacji),
-       przebudowa przyłączy wody do budynków 22,27.  
II.      Sieci kanalizacji deszczowej:            
-      
przebudowa sieci odprowadzającej wodę z części dachu budynku 27, 
-       budowa tymczasowej kanalizacji dla odprowadzenia wody z dachu budynku 22, 
-      
przebudowa sieci odprowadzającej wodę z dachów budynków 5,7 i wykonanie zespołu komór rozsączających oznaczonych symbolem „B+D”.

III.    
Sieci cieplne:

-       przebudowa sieci zasilającej budynek CMI i 27 ( w tym wybudowanie odcinka tymczasowego do budynku CMI).  
IV.   
Zewnętrzna instalacja gazowa:

-      
budowa tymczasowego odcinka dla potrzeb budynku 27.

V.     
Sieci elektroenergetyczne:

-       przebudowa sieci związana z wykonaniem tymczasowego zasilania budynków 22,26, 32 i 27.
VI.   
Sieci teletechniczne:

-       przebudowa sieci  telekomunikacyjnej (światłowodowej) TASK,
-       przebudowa   sieci telekomunikacyjnej obsługującej UCK ( światłowody , kable miedziane)  w terenie i w     budynkach 22, 25.
VII.  
Budowa docelowego ( dla całego CMN) przyłącza kanalizacji sanitarnej.
 
4.   
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót towarzyszących, a w szczególności związanych        z zabezpieczeniem istniejącej na terenie  objętym inwestycją zieleni, infrastruktury drogowej, budynków i nie
       podlegających przebudowie lub likwidacji sieci.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-08-19
Termin składania ofert 2015-10-19 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-10-12
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja