Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/57/2015
Tytuł Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu użytkowego byłej pralni, ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu użytkowego byłej pralni, ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
zlokalizowanego przy ul. Dębowej 25 w Gdańsku.
2. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ oraz opis zawarty w rozdz. II SIWZ oraz projekcie umowy.

Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-07-23
Termin składania ofert 2015-08-13 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska, Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-08-27
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja