Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/52/2015
Tytuł Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 10 pakietach przeznaczonych do działalności dydaktycznej i badań naukowych dla potrzeb jednoste
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych i laboratoryjnych oraz zużywalnych materiałów laboratoryjnych ujętych w 10 pakietach przeznaczonych do działalności dydaktycznej i badań naukowych dla potrzeb jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.      
2.   
Asortyment przedmiotu zamówienia określa formularz rzeczowo- cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (Pakiet 1 – Pakiet 10):

Pakiet 1 –
specjalistyczne materiały laboratoryjne;

Pakiet 2 –
specjalistyczne odczynniki chemiczne oraz materiały laboratoryjne;

Pakiet 3 – specjalistyczne odczynniki chemiczne oraz materiały laboratoryjne;
Pakiet 4 – kolumny i przedkolumny;  
Pakiet 5 –
specjalistyczne odczynniki chemiczne i laboratoryjne;  

Pakiet 6 – specjalistyczne odczynniki chemiczne oraz zużywalne materiały laboratoryjne;
Pakiet 7 –
specjalistyczne odczynniki chemiczne;  

Pakiet 8 –
specjalistyczne odczynniki chemiczne oraz zużywalne materiały laboratoryjne;

Pakiet 9 – specjalistyczne odczynniki chemiczne oraz zużywalne materiały laboratoryjne;
Pakiet 10 –
specjalistyczne odczynniki chemiczne oraz zużywalne materiały laboratoryjne;

3.   
Przedmiot zamówienia określony w formularzu rzeczowo-cenowym (Pakiet 1 – Pakiet 10), został sporządzony na podstawie analizy dostaw z ostatnich 24 miesięcy. Z obserwacji dostaw w latach ubiegłych wynika, że trudno przewidzieć powtarzalność ilościowo-asortymentową. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju (asortymentu) w formularzu rzeczowo-cenowym, a także ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na potrzeby, których Zamawiający  nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, jak również w ramach umowy.   

4.   
Załącznik nr 2 do SIWZ (Pakiet 1 – Pakiet 10) przedstawia jednostkowe ilości produktów. Rzeczywista ilość zamawianych produktów wynikać będzie z kierunku badań i bieżących zapotrzebowań składanych przez  Zamawiającego.
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-07-18
Termin składania ofert 2015-08-26 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-09-02
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja