Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/51/2015
Tytuł Wykonanie robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach Dziekanatu w budynku głównym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych w pomieszczeniach Dziekanatu w budynku głównym Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego przy al. Gen. J. Hallera 107 w Gdańsku.
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- Wykonanie robót ogólnobudowlanych, wykonanie robót instalacyjnych -Szczegółowy zakres rzeczowy, opis ilościowy oraz jakościowy został określony w przedmiarach robót znajdujących się w załączniku nr 6 do SIWZ oraz w STWiOR-roboty budowlane;
- Wykonanie robót wentylacyjnych systemu CN3-CW3, doprowadzenie c.t., system pośredni odzysku ciepła, instalacje elektryczne zasilania i sterowania wentylacją -Szczegółowy zakres rzeczowy, opis ilościowy oraz jakościowy został określony w dokumentacji projektowej znajdującej się w załączniku nr 6 do SIWZ oraz w STWiOR-wentylacja.
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-07-15
Termin składania ofert 2015-07-30 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-08-04
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja