Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu 2/SOP/2015
Tytuł Zapytanie ofertowe
Opis Przeprowadzenie audytu zewnętrznego  wydatkowania środków finansowych na realizację projektów badawczych przyjętych do finansowania w ramach konkursu MAESTRO1 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe (MAESTRO1)Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2015-07-06
Termin składania ofert 2015-07-20 10:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Agata Somla-Klaman
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 28
Wynik
Opublikowany
2015-07-29
Nr sprawy: 2/SOP/2015        

UNIEWAŻNIENIE   
Zamawiający zawiadamia, że przeprowadzone zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego  wydatkowania środków finansowych na realizację projektów badawczych przyjętych do finansowania w ramach konkursu MAESTRO1 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe (MAESTRO1) zostało unieważnione.
 

UZASADNIENIE
 
Po przeprowadzonej procedurze otwarcia i oceny ofert na skutek zawiadomienia przez jednego  z Wykonawców składających ofertę, Zamawiający stwierdził, że w wyniku przeoczenia nie otwarto jednej z ofert, co spowodowało nieważność przeprowadzonej procedury.
 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.    

Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja