Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/35/2015
Tytuł Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczeń Katedry i Zakładu Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z dostawą i montażem mebli laboratoryjnych do pomieszczeń Katedry i Zakładu Biochemii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mieszczących się  w budynku Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki 1 w Gdańsku. 2.    Zakres zamówienia obejmuje:
- Wykonanie robót ogólnobudowlanych (branże: budowlana, sanitarna, elektryczna, wentylacyjna) w pomieszczeniach 414, 415, 431, których szczegółowy opis ilościowy oraz jakościowy został określony w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ oraz w STWiOR – zał. 11 do SIWZ.

-
Przebudowa instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach 414, 415, 431 zgodnie z  załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz STWiOR – zał. 11 do SIWZ.

-
Wyposażenie pomieszczeń 414, 415, 431 w meble laboratoryjne zgodnie z opisem zawartym w  załączniku nr 8 do SIWZ.

- oraz zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 12 do SIWZ.Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-06-01
Termin składania ofert 2015-06-16 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-06-16
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja