Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/30/2015
Tytuł Dostawa odzieży i obuwia medycznego oraz ochronnego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa nowej odzieży i obuwia medycznego oraz ochronnego dla jednostek organizacyjnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Szczegółowy wykaz asortymentu objętego zamówieniem stanowi załącznik nr 2 będący integralną częścią SIWZ.
2.   
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

Pakiet nr 1
       - Odzież medyczna

Pakiet nr 2
        - Odzież i obuwie ochronne

Pakiet nr 3        - Obuwie medyczneTyp przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-05-11
Termin składania ofert 2015-05-19 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-05-20
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja